Inloggen

KC de Vlindertuin

preview
Nieuwsbrief 2019-2020 nr. 5
Nieuws vanuit de directie
Allereerst wil ik u allen het allerbeste wensen voor 2020. We kijken terug op een mooi jaar. Een jaar waarbij we zijn gestart met een nieuwe methode Faqta die op wereldoriënterend vlak de kinderen uitdaagt om zelf op onderzoek te gaan en daarnaast ook kennis overdraagt die onontbeerlijk blijft. Een jaar waarin de kinderen steeds meer bewegend leren en op eigen niveau onderwijs krijgen waarbij de Chromebook niet kan ontbreken. Een jaar waarin we afscheid hebben genomen van juf Dominique maar ook juf Noortje en juf Minka hebben kunnen verwelkomen. Een jaar waarin andere scholen uit Nederland en België bij ons zijn komen kijken hoe we ons kindcentrum hebben vormgegeven en we een mooie promotiefilm en nieuwsitems hebben kunnen opnemen.
En we hebben mooi babynieuws: Juf Kaylee is zwanger en mag haar 1e kindje verwelkomen.
 
Kerstloterij:
We zijn druk bezig achter de schermen met de aanvraag van de subsidie voor "een groen schoolplein".  Hiervoor moeten we een behoorlijk bedrag zelf aanleveren om extra subsidiegeld te bemachtigen. We zijn erg blij dat we met de Kerstloterij het mooie bedrag van €450,40 hebben opgehaald. In het voorjaar komt er mogelijk nog een actie ten goede van deze aanvraag. We hopen dat we dan opnieuw op uw steun kunnen rekenen. We kijken terug op een geslaagde "Kerstavond" waarbij we samen met de BBS iets moois hebben kunnen neerzetten.
 
Stedelijke Studiedag:
Op woensdag 29 januari is er een Stedelijke Studiedag georganiseerd voor alle directeuren Basisonderwijs en managers Kinderopvangorganisaties van de stichtingen Signum, ATO en Leijestroom. Esther van Ras en Sandy van Meeteren zijn hiervoor ook uitgenodigd en zelfs gevraagd vanuit Compas Nul13 om een presentatie te geven als goed voorbeeld van een kindcentrum. Uit de stadsmonitor die onlangs is afgenomen, is gebleken dat wij op meerdere gebieden verder zijn dan andere Kindcentra in Den Bosch en omstreken. Erg mooi natuurlijk om terug te horen.
Staking

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de 

Actie staking logo

toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. De leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel van onze school staken en de school zal op donderdag 30 en vrijdag 31 januari dicht zijn.Voor uw kind betekent dit dat er op deze dag geen les gegeven wordt en de school is gesloten. We vragen u deze dag uw kind thuis te houden of een andere vorm van opvang voor uw kind te regelen. Als u voor deze dag opvang wilt inkopen dan kunt u contact opnemen met Esther van Ras: 0738511460

 
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Ook binnen het team van BS de Vlindertuin worstelen we met deze situatie, maar om onze grote zorgen duidelijk te maken zien we geen andere mogelijkheid. De stakingsbereidheid binnen het team is groot. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Steeds vaker hebben kinderen geen vast en vertrouwd gezicht meer voor de klas staan. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

Nieuwe leerlingen

Deze maand heten wij de volgende nieuwe kinderen welkom: Aryan, Luna, Mathilde, Djes'Lynn, Jax en Liv.

 

Wij wensen jullie een fijne tijd op Basisschool de Vlindertuin! 

 

-----

Thema winter

In onze kleuterklassen leren we weer veel rondom het thema: “de winter”.
De winter lijkt nog niet in zicht maar in Nederland en ook bij ons op KC de Vlindertuin in groep 1-2c bereiden wij ons hierop voor.
We maken kennis met verschillende onderwerpen zoals “Dieren in de kou”, “Kleding in de winter” en we leren veel over ijs/vriezen/dooien.
Vormen maken en zelf ijskristallen ontwerpen kunnen deze kleuters super goed. Betrokkenheid en samenwerking speelt een grote rol en dat zie je terug in de werkjes.

winter

Bouwhoek

Onze klas heeft na de Kerstvakantie een prachtige aanvulling op blokken in de bouwhoek gekregen. Daar zijn we heel erg blij mee. Leerlingen uit groep 8 hebben de mooiste blokken uitgezocht en de kast volledig ingericht.
We bouwen er op los, we hebben inspiratie om nog beter te leren en te kunnen bouwen. De kleuters hebben ook behoefte aan variatie. We zorgen daarom regelmatig voor nieuwe input door bijvoorbeeld steeds andere elementen toe te voegen bij de diverse thema’s. We houden zo de bouwhoek levendig en vol nieuwe, uitdagende prikkels.

bouwhoek

Oproep

Oproepje van groep 1/2C:
We zijn nog aan het sparen om onze collectie in de bouwhoek uit te breiden.
Heeft u thuis nog spullen om onze bouwhoek te verrijken, dan zijn deze van harte welkom. Voorbeelden hiervan zijn: Auto’s, poppetjes, dieren, treinrails, wereldspelmateriaal, kleden, natuurlijke materialen e.d.

Basisschool de Vlindertuin - Jac. van Looystraat 5 - 5216 SB - 's Hertogenbosch - Tel: 073-8511450