Inloggen

KC de Vlindertuin

preview
Nieuwsbrief 2021-2022 nr 6
Nieuws vanuit de directie

Beste ouders/verzorgers,

 

Bijna vakantie!

 

In deze tropische laatste schooldagen kijken we terug op een geslaagd schooljaar.

 

De afgelopen weken hebben we veel leuke momenten beleefd, waaronder het schoolreisje nummer 2, (hierover heeft groep 4 een verslagje geschreven), het Waterfeest, het Zomerfeest, de musical van groep 8, het overvliegen van groep 2 leerlingen en deze week het afscheid van groep 8.  

 

We zijn trots op de behaalde scores. Ondanks de uitval door corona en weken van thuisonderwijs hebben we goede resultaten behaald. Er is geïnvesteerd in kinderen die wat achterstanden hadden opgelopen door lessen na schooltijd aan te bieden, veel te werken in kleine groepjes met de onderwijsassistenten en onderwijs op maat aan te bieden. De groepsresultaten in juni zijn in ieder geval positief!

 

We hebben veel te maken gehad met zieke leerkrachten en momenteel hebben we nog steeds zieke leerkrachten. We hebben de vervanging vaak intern weten op te lossen en ben mijn team daar zeer dankbaar voor. Wat een betrokkenheid en flexibilteit op De Vlindertuin! 

 

Studiedag 10 juni 
Tijdens deze studiedag hebben we als team een scholing Bewegend leren gehad. Bewegend leren is komend jaar een van onze ontwikkelpunten. Het wordt wekelijks in de lessen ingezet. Door bewegend leren kunnen kinderen hun brein in beweging brengen en kunnen zo de leerstof beter verwerken en onthouden. 

 

Schoolreisje

Het tweede schoolreisje was wederom een succes. Ondanks dat het programma ineens omgezet moest worden vanwege het onweer, hebben de groepen 1-2 genoten van water en modder bij Het Gouden Woud, de groepen 3-4-5 in het Oermuseum in Boxtel en de groepen 6-7 hebben de primeur van de Minions film gezien. 

Volgend jaar hebben we gewoon weer één schoolreisje. 

1

Musical "vermist" GROEP 8

1

1

Waterfeest & Zomerfeest

1

 

234

 

Overvliegen van groep 2 naar groep 3

Er zijn in totaal 31 kinderen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan. Voor dit feestelijk moment waren alle papa's en mamma's naar school gekomen. Iedereen heeft een persoonlijk woordje gehad van zijn/haar juf. Daarna onder luid geklap en gejuich van alle kinderen, zijn ze 'gevlogen' naar groep 3. Veel succes allemaal!

 

2

 

Lopend en fietsend naar school

In de Verkeersweek is aandacht besteed aan het lopen en fietsen naar school, natuurlijk blijven we dit altijd doen. We zien dat veel kinderen voortaan met de fiets of te voet naar school komen.
De veiligheid rondom school is hierdoor al goed verbeterd. Dat vinden wij erg fijn om te zien. 
De ochtend al beginnen met beweging is een goede start van de dag om daarna fijn te kunnen leren in de klas. 
Met de kinderen van groep 1 tm 5 hebben we samen met ouders een korte route gelopen door de wijk. De kinderen leerde hier vooral het oversteken met en zonder hulpmiddelen. 
Verkeer en verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt op De Vlindertuin. Volgende schooljaar komen
er weer andere verkeersactiviteiten aanbod. 
Na de zomervakantie zien we jullie graag weer te voet of met de fiets naar school komen!

4

Tevredenheid- en veiligheidsonderzoek

Op KC De Vlindertuin gebruiken wij de Kind Centrum monitor (KCM) als instrument om de tevredenheid en veiligheid onder personeel, leerlingen en ouders te onderzoeken. Deze is afgenomen mei 2022. Hieruit komt vanuit de leerlingen uit groep 6-7-8 een score van een 8. Kinderen gaan met plezier naar school, voelen zich over het algemeen veilig in en rondom school en kunnen het goed vinden met klasgenootjes en de leerkrachten. Aandachtspunt dat kinderen zelf aangeven is een aantrekkelijker schoolplein, meer Engels en creatieve vakken. 

Het Team van de Vlindertuin zit goed in zijn energie en in een flow. 

Ouders geven onze school een 8. Ze vinden dat de kwaliteit van het onderwijs gelijk is gebleven in de afgelopen jaren. Ouders voelen zich welkom, gezien en gehoord en waarderen de oudergesprekken. Een aandachtspunt is de communicatie, er mag eerder gecommuniceerd worden en liever berichten bundelen zodat men minder berichten ontvangt. Ouders met een kritische opmerking in de vragenlijst, nodig ik graag uit voor een gesprek. 

 

AUDIT

Binnen stichting Talentis staat kwaliteit centraal. Daarom hebben we in juni deelgenomen aan een interne AUDIT. Hieraan hebben 3 ouders, 2 leerkrachten, de kinderraad, onze IB-ers en directie meegewerkt. We hebben allereerst veel complimenten kregen over ons pedagogische klimaat, onze missie en visie die zichtbaar is in ons dagelijks werken en de mooie toets resultaten en eindscores.

Als kansen voor versterking wordt genoemd: het stellen van prioriteiten, leg de focus op drie ontwikkelpunten en werk hier planmatig aan. Aandacht voor het borgen van de al bereikte kwaliteit en stel duidelijke ambities. Blijven werken we aan de verbinding met ouders uit de verschillende populties binnen de school. We mogen trots zijn op dit resultaat en gaan de komende periode aan de slag met de punten die om versterking vragen. 

 

Daaaaag groep 8

Na het voorlezen van de zelfgemaakte afscheidsgedichten hebben we met de hele school de leerlingen uitgezwaaid.gr 8gr 8 2

 

Op maandag 5 september zien wij jullie graag allemaal in goede gezondheid weer terug. 

Geniet allemaal van de zomervakantie!

 

Een zonnige groet, 

 

namens het hele team van De Vlindertuin

Karin Pijnenburg, directeur

 

Kinderraad 2021-2022

Wat hebben we allemaal gedaan:

 • We hebben in vergaderingen nagedacht hoe we de school leuker en beter kunnen maken (Nomi en Cato)
 • Alle kinderen mochten briefjes met leuke ideeën in de ideeënbus doen. We hebben samen gekeken wat kon en niet kon en hiervan een lijst gemaakt. ( Cato en Eline)
 • We mochten bij de opening van het waterpunt voorlezen waarom water gezond is en je veel moet drinken. Dit was leuk en cool om te doen (Rosa en Eline)
 • We vonden het super leuk om nieuwe ouders rond te leiden door de school om te zeggen hoe geweldig deze school is (Yasmina en Louise)
 • Het was leuk om dingen te bepalen voor school en na te denken over dingen die we kunnen veranderen aan school. (Ameer en Nevron)
 • Je leert ook beslissingen nemen en dat is handig voor later  (Daan)

De groep 8 leerlingen hebben nu afscheid genomen dus we zoeken nieuwe leden voor het nieuwe schooljaar!

 

Groetjes de Kinderraadkinderraad

Afscheid OR leden

De laatste activiteit van het schooljaar dat door de OR is georganiseerd was het Zomerfeest.

Op deze dag hebben we afscheid genomen van twee leden, Naomi en Lina.

Bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet namens alle kinderen en het team van De Vlindertuin. 

De OR zoekt nog leden, heeft u interesse stuur een berichtje aan de Ouderraad via SchOudercom

 

Door de kinderen

GROEP 4

 

Inline image

 

De Groene Poort

We zijn naar het Dinomuseum geweest.

We gingen met de hele klas, ik zat in het groepje met Sem, Merlijn, Mira, sarah en ikzelf.

Ik zag veel mooie botten.We hebben ook een speurtocht gedaan.

Ik zag ook de dino Casper.

 

Groetjes Tessel.

 

We zijn met de bus naar het museum geweest en ik heb daar heel veel dinosaurussen  gezien.

Ik en mijn groepje (Mees, Luca,Wiebe, Stephanie) deden mee aan een speurtocht.

Binnen en buiten was er een speurtocht. 

Buiten hadden we een speeltuin, daar waren ook allemaal dinosaurussen.

Het was super leuk!

 

groetjes Lana.

 

Wij zijn met het schoolreisje naar het dinomuseum in Boxtel geweest. Ik vond dit leuk, omdat we hebben gezien hoe bepaalde wezens er vroeger uit zagen. De speurtocht vond ik het leukste. We moesten goed zoeken naar eieren. Hier hoorden vragen bij over dino´s, zoals bijvoorbeeld over de namen van de dino´s. 

Tip voor alle kinderen die dit lezen: ga zeker naar het dinomuseum, het is echt heel leuk! 

 

Pelle Jurres 

Groep 4


GROEP 1/2 A - APPELS

 

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema 'Piraten' en het prentenboek gelezen van 'Woeste Willem'. Er zijn hele mooie knutselwerkjes en tekeningen gemaakt! 

 

12

 

 

3

456

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023

Vakantierooster 2020-2021

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie             24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie              26 dec t/m 6 januari 2022/2023

Voorjaarsvakantie       20 t/m 24 februari 2023

Goede vrijdag              7 april 2023

Tweede paasdag         10 april 2023

Meivakantie                 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart                  18 en 19 mei 2023

Tweede pinksterdag    29 mei 2023 2023

Zomervakantie            17 juli t/m 25 aug 2023

 

Extra vrije dagen zijn:

Woensdag 5 oktober 2022

Dinsdag 6 december 2022

Donderdag 2 februari 2023

Maandag 27 februari 2023

Dinsdag 28 maart 2023

Vrijdag 23 juni 2023

 

 

 

Leestips voor de vakantie
 • Laat je kind zelf een boek uitkiezen. Ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Door je kind zelf te laten kiezen, vergroot je de interesse en dus de motivatie van je kind om het gekozen boek ook echt te gaan lezen. 
 • Lees gezellig samen, er zijn samenleesboeken en toneelleesboeken. 
 • Stop vooral zelf niet met lezen! 
 • Even geen zin in een boek? Er zijn talloze letter- en taalspelletjes die je samen kunt doen.
 • Lezen is overal. Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken enz.
  Veel leesplezier gewenst!
Fijne vakantie!

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en zien jullie graag allemaal weer op maandag 5 september.

 

 

 

Fijne vakantie

Basisschool de Vlindertuin - Jac. van Looystraat 5 - 5216 SB - 's Hertogenbosch - Tel: 073-8511450